Free Porn

Canada gia hạn Thư ủy quyền làm việc tạm thời cho du học sinh tốt nghiệp

Chính phủ Canada thông báo gia hạn hiệu lực của Thư ủy quyền làm việc tạm thời cấp cho du học sinh tốt nghiệp trong nước – những người đang đợi xét duyệt hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work Permit) của mình.

Thư ủy quyền cho phép làm việc hợp lệ trong trong thời gian 180 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ, thay vì 120 ngày như trước đây.

Canada gia hạn Thư ủy quyền làm việc tạm thời cho du học sinh tốt nghiệp

Thư ủy quyền làm việc tạm thời 

Thư ủy quyền làm việc tạm thời là chứng từ được cấp bởi Bộ di trú Canada (IRCC) để xác nhận rằng du học sinh đã tốt nghiệp có thể bắt đầu làm việc trước khi hồ sơ xin Work permit nhận được quyết định cuối cùng từ IRCC.

Chứng từ này được cấp cho du học sinh tốt nghiệp để có thể làm việc toàn thời gian mà không cần giấy phép lao động trong khi đợi quyết định về hồ sơ xin Work permit, nếu sinh viên nộp hồ sơ xin Work permit trước khi Giấy phép học tập (Study Permit) hết hạn, đồng thời phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Điều này cho phép sinh viên bắt đầu làm việc trước khi nhận được quyết định về hồ sơ xin Work permit từ IRCC.

Điều kiện để du học sinh tốt nghiệp nhận được Thư ủy quyền làm việc tạm thời

Du học sinh tốt nghiệp muốn làm việc trước khi nộp hồ sơ xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải: 

  • Có Study permit hợp lệ tại thời điểm nộp hồ sơ xin Work permit; 
  • Đã hoàn thành chương trình học; 
  • Đáp ứng đủ các yêu cầu để làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần Work permit; cụ thể là:
  • Là sinh viên toàn thời gian theo học tại một Cơ sở Giáo dục được chỉ định (DLI);
  • Đang theo học chương trình đào tạo nghề hoặc chuyên nghiệp sau trung học kéo dài ít nhất 8 tháng;
  • Nhận được bằng cấp, chứng chỉ của khóa học; và
  • Không vượt quá số giờ làm việc cho phép đối với sinh viên toàn thời gian ở Canada – nhờ vào chính sách công tạm thời do IRCC ban hành, từ ngày 15/11/2022 cho đến ngày 30/04/2024, sinh viên có thể làm việc nhiều hơn 20 giờ một tuần.

Những người nộp hồ sơ xin Thư ủy quyền làm việc tạm thời có thể tiếp tực làm việc tại Canada ngay cả khi ra khỏi Canada và quay trở lại sau đó (cần lưu ý rằng nhiều ứng viên sẽ cần phải có visa tạm trú). Thư ủy quyền làm việc tạm thời không phải là giấy thông hành.

Trường hợp đã qua 180 ngày nhưng không nhận được quyết định về hồ sơ xin Thư ủy quyền làm việc tạm thời

IRCC lưu ý rằng nếu đã qua 180 ngày nhưng không nhận được quyết định về hồ sơ, sinh viên có thể yêu cầu bằng chứng ủy quyền tiếp tục làm việc từ IRCC thông qua công cụ IRCC webform.

Theo IMM Canada

Tìm hiểu thêm: Canada cân nhắc thông qua chính sách cho phép sinh viên quốc tế làm việc 30 giờ/tuần

digital
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada