Du học sinh Canada có được làm thêm không?

Du học sinh Canada được phép làm thêm trong thời gian học tập miễn là sinh viên sở hữu Giấy phép du học (Study Permit) kèm theo thông tin cho phép được làm việc bên trong hoặc bên ngoài phạm vi trường học. Sinh viên chỉ có thể bắt đầu làm việc sau khi bắt đầu chương trình học và phải đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan khác.

Quy định về làm việc bên ngoài phạm vi trường học 

Du học sinh Canada có thể đủ điều kiện để làm việc cho một doanh nghiệp không nằm trong khuôn viên của cơ sở giáo dục nơi đang theo học. Nếu đủ điều kiện, sinh viên cũng chỉ có thể làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong các học kỳ thông thường và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ theo lịch của trường, như kỳ nghỉ đông, xuân và hè.

Để đủ điều kiện làm việc bên ngoài khuôn viên trường, sinh viên quốc tế cần phải:

 • Sở hữu Study Permit (Giấy phép du học) hợp lệ.
 • Đang theo học toàn thời gian tại một Cơ sở Giáo dục được Chỉ định (thuộc danh sách DLI).
 • Đã bắt đầu học tập và duy trì việc học theo đúng quy định của trường.
 • Đang theo học một chương trình học thuật, dạy nghề hoặc đào tạo chuyên nghiệp có thời lượng ít nhất sáu tháng và sẽ được cấp chứng chỉ hoặc bằng cấp cuối khóa.
 • Có số bảo hiểm xã hội (SIN).

Nếu tình trạng học tập của sinh viên có thay đổi trong thời gian làm việc và sinh viên không còn đáp ứng một trong các yêu cầu ở trên, sinh viên buộc phải ngừng làm việc ngoài khuôn viên trường.

Nếu không còn theo học toàn thời gian, sinh viên có thể tiếp tục làm việc ngoài khuôn viên trường trong trường hợp:

 • Đã được đăng ký là sinh viên toàn thời gian kể từ khi bắt đầu chương trình học ở Canada,
 • Hiện đang học bán thời gian vì đây là học kỳ cuối cùng trong chương trình học và chương trình không còn yêu cầu phải tham gia học toàn thời gian để hoàn thành khóa học.

Những sinh viên không đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên trường bao gồm:

 • Sinh viên theo học chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai (FSL).
 • Sinh viên tham gia một khóa học hoặc chương trình học tổng quan.
 • Sinh viên dự thính hoặc trao đổi tại một cơ sở học tập được chỉ định.
 • Sinh viên chỉ đang tham gia các khóa học bắt buộc để được chấp nhận vào một chương trình học toàn thời gian.
 • Sinh viên đang trong thời gian nghỉ học có phép.
 • Sinh viên chuyển trường và hiện đang không trong thời gian học tập.

Quy định về làm việc trong phạm vi trường học 

Một du học sinh Canada có thể đủ điều kiện để làm việc trong khuôn viên trường nơi đã đăng ký học miễn là sinh viên đó đáp ứng một số tiêu chí nhất định, bao gồm:

 • Sở hữu Study Permit (Giấy phép du học) hợp lệ.
 • Có số bảo hiểm xã hội (SIN).
 • Được đăng ký là sinh viên toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục công lập sau trung học (chẳng hạn như một trường cao đẳng hoặc đại học), một trường cao đẳng tư thục ở Quebec hoạt động theo các quy tắc giống như các trường công lập và được chính phủ hậu thuẫn 50%, hoặc một trường tư thục của Canada có thể cấp bằng hợp pháp theo luật của tỉnh bang.

Làm việc trong khuôn viên trường có nghĩa là làm việc cho một người sử dụng lao động trong khuôn viên của cơ sở giáo dục nơi sinh viên theo học. Việc làm có thể dành cho:

 • Trường học.
 • Khoa.
 • Tổ chức sinh viên.
 • Doanh nghiệp tư nhân trong khuôn viên trường.
 • Đơn vị tư nhân cung cấp dịch vụ cho trường học.
 • Đơn vị kinh doanh tự do trong khuôn viên trường.

Hơn nữa, nếu sinh viên đang làm trợ lý giảng dạy hoặc trợ lý nghiên cứu hoặc nếu công việc liên quan trực tiếp đến học bổng nghiên cứu sinh, sinh viên có thể làm việc tại thư viện, bệnh viện hoặc cơ sở nghiên cứu liên kết với trường học, ngay cả khi địa điểm đó không nằm trong khuôn viên trường.

Những sinh viên không đủ điều kiện để làm việc trong khuôn viên trường bao gồm:

 • Sinh viên đã dừng học toàn thời gian, trừ khi đang trong học kỳ cuối cùng và đáp ứng các yêu cầu khác.
 • Sinh viên có Study Permit đã hết hạn.
 • Sinh viên đang trong thời gian nghỉ học có phép.
 • Sinh viên chuyển trường và hiện không trong thời gian học tập.

Quy định về công việc thực tập 

Một sinh viên đang theo học tại một DLI ở Canada và cần có công việc thực tập bắt buộc theo chương trình học phải nộp đơn xin Co-op/Intern Work Permit (Giấy phép làm việc cộng tác hoặc thực tập) bên cạnh Study Permit hợp lệ.

Co-op/Intern Work Permit là một loại giấy phép làm việc riêng biệt và có chỉ định cụ thể. Giấy phép này chỉ có thể được sử dụng để làm các công việc cần thiết cho chương trình học. Kinh nghiệm làm việc được coi là cần thiết cho chương trình học là công việc được thực hiện để đạt được các tín chỉ của chương trình học và được xem là yêu cầu mà sinh viên cần đáp ứng để có thể tốt nghiệp.

Sinh viên vẫn có quyền được làm việc theo Study Permit cũng như Co-op/Intern Work Permit, nghĩa là sinh viên vẫn có thể đồng thời làm công việc liên quan đến chương trình học và làm việc ở một địa điểm bắt buộc theo yêu cầu chương trình.

Sinh viên có thể đủ điều kiện để xin Co-op/Intern Work Permit trong khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sở hữu Study Permit (Giấy phép du học) hợp lệ.
 • Đã ghi danh vào một chương trình học có yêu cầu bắt buộc làm việc để đạt đủ tín chỉ cho chương trình.
 • Có thư của cơ sở giáo dục cho phép làm việc và xác nhận rằng sinh viên tham gia làm việc là điều kiện bắt buộc đối với chương trình học.

Vợ/chồng của sinh viên quốc tế có thể làm việc không? 

Vợ/chồng hoặc bạn đời của một sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở nếu sinh viên:

 • Sở hữu Study Permit (Giấy phép du học) hợp lệ.
 • Đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP).
 • Là sinh viên toàn thời gian tại một trong các cơ sở giáo dục sau: trường công lập sau trung học, trường cao đẳng tư thục ở Quebec hoặc trường tư của Canada có thẩm quyền cấp bằng hợp pháp theo luật tỉnh bang.

Sinh viên quốc tế làm việc sau khi tốt nghiệp  

Sau khi sinh viên tốt nghiệp, họ có thể được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP). PGWP là một loại giấy phép lao động mở, cho phép người sở hữu làm việc cho một chủ lao động tùy chọn và có giá trị lên đến ba năm.

Để đủ điều kiện nhận PGWP, sinh viên quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Hoàn thành một chương trình đào tạo học thuật, dạy nghề hoặc chuyên nghiệp kéo dài ít nhất tám tháng tại một cơ sở DLI.
 • Chương trình học phải là một chương trình có cấp chứng chỉ hoặc bằng cấp sau khi kết thúc.
 • Giữ tư cách sinh viên toàn thời gian ở Canada trong mỗi học kỳ học tập của chương trình học đã hoàn thành.
 • Đã nhận được bảng điểm và thư chính thức từ cơ sở DLI đủ điều kiện xác nhận rằng sinh viên đã đáp ứng đủ các yêu cầu để hoàn thành chương trình học.

Sinh viên cũng phải tốt nghiệp từ một trong các cơ sở giáo dục như sau:

 • Cơ sở giáo dục công lập sau trung học.
 • Trường tư thục sau trung học, một trường trung học hoặc sau trung học tư thục ở Quebec cung cấp các chương trình học có cấp chứng chỉ nghề nghiệp diplôme d’études (DEP) hoặc anattestation de spécialisation professionalnelle (ASP).
 • Trường tư thục của Canada có thể cấp bằng theo luật tỉnh bang (ví dụ: bằng Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) nhưng chỉ khi học sinh đã đăng ký vào một chương trình học có cấp bằng được tỉnh bang ủy quyền.

Lợi ích chính của PGWP là sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thể có được kinh nghiệm làm việc tại Canada, điều này rất hữu ích khi họ tiếp tục nộp hồ sơ nhập cư Canada. Nói chung, người nắm giữ PGWP cần đạt được một năm kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực thuộc hệ thống Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cấp bậc 0, A hoặc B để đủ điều kiện tham gia chương trình định cư Canada.

Tìm hiểu thêm: 5 công việc làm thêm tại Canada với mức lương cao cho du học sinh

Quý anh/chị quan tâm đến chương trình định cư Canada hoặc có thắc mắc cần giải đáp, liên hệ để được chuyên viên di trú tư vấn miễn phí qua Hotline 0909 056 770, hoặc để lại thông tin tại https://canada.com.vn/lien-he/.

Ngoài ra, quý anh/chị có thể đánh giá hồ sơ Canada trực tuyến MIỄN  PHÍ, thẩm định mức độ thành công của hồ sơ.

Nguồn Canada.com.vn

Ellie
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada