Free Porn

Canada tăng phí chính phủ kể từ 30/04/2024

Chính phủ Canada công bố mức phí chính phủ mới, áp dụng cho tất cả hồ sơ thường trú nhân Canada, có hiệu lực từ ngày 30/04/2024.

Kể từ năm 2020, mỗi hai năm IRCC sẽ tăng mức phí chính phủ và mức tăng phí năm nay là khá lớn so với lần tăng phí năm 2022. 

Lần tăng phí trước vào tháng 04/2022 với mức tăng tương đối nhỏ khoảng 3%. Nhưng mức phí mới có hiệu lực từ ngày 30/04/2024 có mức tăng đến 12-13%.

Mức phí mới này dựa trên mức tăng phần trăm tích lũy trong chỉ số giá tiêu dùng do thống kê Canada công bố trong hai năm trước đó (2022 và 2023), được làm tròn đến năm đô la gần nhất.

Ngoại trừ trẻ em phụ thuộc và các cá nhân được bảo vệ, tất cả các ứng viên xin thường trú nhân đều cần đóng phí quyền thường trú.

Canada tăng phí chính phủ kể từ 30-04-2024

Mức phí chính phủ mới có hiệu lực từ ngày 30/04/2024 

Mức phí chính phủ mới có hiệu lực từ ngày 30/04/2024

Mức phí chính phủ mới cho chương trình Express Entry có hiệu lực từ ngày 30/04/2024

Phí Quyền Thường trú nhân 575 CAD + Phí xử lý hồ sơ 950 CAD (có hiệu lực từ ngày 30/04/2024).

Theo IMM Canada

Tìm hiểu thêm: Canada cập nhật điều kiện cấp Giấy phép lao động mở cho vợ/chồng (SOPW) của sinh viên quốc tế

digital
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada