Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Hai tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ ngày 11 – 24/05/2024

British Columbia và Manitoba đã tiến hành cấp thư mời nộp hồ sơ bảo lãnh tỉnh bang từ ngày 20/05 đến 26/05/2024. Đối tượng là những ứng viên nộp hồ sơ lấy thường trú Canada (PR) thông qua Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP). 

Đây là những ứng viên đã được mời nộp hồ sơ thông qua diện nhập cư tay nghề và diện đoàn tụ gia đình. 

Lưu ý: Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) khác nhau sử dụng các tiêu chí chấm điểm riêng biệt khi đánh giá các ứng viên nhập cư vào Tỉnh bang của họ. Do đó, điểm số giữa các Chương trình không thể so sánh được và có thể khác biệt khá lớn. 

Hai tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ ngày 11 - 24/05/2024

Kết quả của các Chương trình đề cử tỉnh bang (11-24/05) 

Tỉnh bang British Columbia 

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tiến hành mời các ứng viên trong hai đợt rút hồ sơ riêng biệt vào ngày 14/05 và 22/05 vừa qua. 

Vào ngày 14/05, BCPNP đã cấp 37 thư mời trong một đợt rút hồ sơ tổng hợp dành cho Lao động tay nghề thuộc các Chương trình (Lao động Tay nghề của Tỉnh bangLao động Tay nghề liên kết hệ thống Express Entry, Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế, Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế liên kết hệ thống Express Entry, và Lao động Tay nghề sơ cấp và trung cấp). Các ứng viên cần đạt điểm tối thiểu là 131 để được nhận thư mời theo tất cả các chương trình—ngoại trừ chương trình Lao động Tay nghề sơ cấp và trung cấpthì ứng viên cần đạt điểm tối thiểu là 107 để nhận thư mời. 

*Chương trình Đề cử tỉnh Bang British Columbia liên kết hệ thống Express Entry, là chương trình của Tỉnh bang và liên kết với các chương trình Express Entry do Liên bang quản lý  

Trong cùng đợt rút vào ngày 14/05, BCPNP đã tổ chức các đợt rút thăm theo danh mục dành cho các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn trong các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng tại B.C. Đợt rút này được tổ chức theo diện Lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm chương trình liên kết Express Entry) và đã cấp thư mời cho ít nhất 36 ứng viên. Điểm tối thiểu lần lượt như sau: 

  • 90 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em; 
  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; 
  • 100 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế; và 
  • 80 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y. 

Vào ngày 22/05, BCPNP đã tổ chức một đợt rút hồ sơ khác theo danh mục cho các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng theo diện Lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm chương trình liên kết Express Entry). Có ít nhất 75 thư mời đã được cấp, với số điểm tối thiểu như sau: 

  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em; 
  • 93 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; 
  • 122 điểm dành cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ; 
  • 100 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế; Và 
  • 80 điểm đối với ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y.

Tỉnh bang Manitoba 

Vào ngày 23/05, Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Manitoba (MPNP) đã rút hồ sơ theo ba chương trình khác nhau. 

Chương trình Lao động tay nghề đang làm việc tại Manitoba đã gửi thư mời cho những ứng viên kê khai trong hồ sơ họ có “Người hỗ trợ tại Manitoba”, được quy định là người thân hoặc họ hàng gần đã có tư cách thường trú nhân Canada hoặc công dân Canada. Các ứng viên cũng cần phải cư trú tại Manitoba ít nhất một năm để được xem xét trong đợt rút hồ sơ này. MPNP đã mời 121 ứng viên có số điểm tối thiểu là 782 theo diện này. 

Trong cùng ngày, Manitoba đã tổ chức rút hồ sơ cho Diện Sinh viên Quốc tế, cấp 93 thư mời cho các ứng viên đủ điều kiện. 

Sau đóManitoba cũng tổ chức rút hồ sơ theo diện Lao động tay nghề ở nước ngoài. Các ứng viên được mời nếu hồ sơ của họ cho thấy họ đã được mời theo diện Chiến lược ưu tiên tuyển dụng của chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba. Tỉnh bang này đã phát hành 39 thư mời cho các ứng viên có số điểm tối thiểu là 688. Trong tổng số 253 ứng viên được mời nộp hồ sơ, 29 người đã có hồ sơ Express Entry kèm theo mã số tìm việhợp lệ. 

Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada) hoặc muốn tìm hiểu về lộ trình trở thành Thường trú nhân Canada, vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Theo IMM Canada

Tìm hiểu thêm: Hai tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử đầu tháng 5/2024

digital
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada