Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Hai tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử đầu tháng 5/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời đề cử tỉnh bang (Invitation to Apply – ITA) cho các ứng viên nộp hồ sơ định cư theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) tương ứng.

Những ứng viên được mời nộp hồ sơ thông qua chương trình định cư diện tay nghề là những người lao động có kỹ năng làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề trọng yếu, đã nhận được thư mời làm việc tại Tỉnh bang, hoặc đã từng được đào tạo tại Tỉnh bang đề cử họ.

Hai tỉnh bang Canada công bố kết quả đề cử đầu tháng 5/2024

Kết quả rút hồ sơ đề cử tỉnh bang từ ngày 03-05/05. 

Ghi chú: Mỗi Tỉnh bang khác nhau vận dụng những cách thức của riêng họ để tính điểm ứng viên cho mục đích định cư. Do đó điểm tối thiểu cho các đợt rút mời nộp hồ sơ định cư của Chương trình Đề cử tỉnh bang này không nên được so sánh với điểm tối thiểu của chương trình thuộc tỉnh bang khác. Ngoài ra, một số Tỉnh bang sử dụng thuật ngữ khác dành cho Thư mời nộp hồ hồ sơ đề cử Tỉnh bang (Invitation to Apply- ITA) (ví dụ như Notification of Interest, hoặc Letter of Advise to Apply)- tuy tên gọi khác nhau nhưng những thuật ngữ này đều thể hiện cùng một loại thư mời.

Tỉnh bang British Columbia (B.C.) 

Tỉnh bang BC đã phát thư mời cho ít nhất 77 ứng viên thông qua Chương trình định cư diện Lao động Tay nghề, và diện Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm diện liên kết Express Entry của BC- EEBC) thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang của BC. 

Những ứng viên được mời nộp hồ sơ là những người lao động đã có kinh nghiệm làm việc trong những lĩnh vực đang cần nhân lực mà Tỉnh bang BC nhắm đến (cụ thể như ngành chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ và thú y). Điểm tối thiểu của mỗi đợt rút hồ sơ sẽ dao động, cụ thể như sau: 

  • Điểm tối thiểu của nhóm ngành Chăm sóc trẻ em: 90; 
  • Điểm tối thiểu của nhóm ngành Xây dựng: 93; 
  • Điểm tối thiểu của nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ: 100; 
  • Điểm tối thiểu của nhóm ngành Công nghệ: 120; và 
  • Điểm tối thiểu của nhóm ngành Thú y: 80. 

Diện định cư Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (bao gồm diện liên kết Express Entry của BC) chú trọng vào những cá nhân đã tốt nghiệp tại trường đại học hoặc cao đẳng hợp lệ tại Canada trong vòng 3 năm qua. Để đáp ứng điều kiên của chương trình này, ứng viên cần có thư mời làm việc của Doanh nghiệp tại Tỉnh bang BC. Thuật ngữ “bao gồm diện Express Entry của BC” ngụ ý rằng đây là một diện định cư được cải tiến của chương trình Đề cử Tỉnh bang mà liên kết trực tiếp với hệ thống Express Entry của Liên bang. Điều này có nghĩa là thông qua diện định cư này, Tỉnh bang BC có thể gửi thư mời cho những ứng viên đủ điều kiện đang thuộc danh sách chờ trong hệ thống Express Entry của Liên bang, từ đó ứng viên có thể lựa chọn làm việc và ổn định cuộc sống tại Tỉnh bang này.

Tỉnh bang Manitoba 

Thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang, Manitoba đã gửi thư mời cho 371 ứng viên từ ngày 06 đến ngày 10/05/2024. Những ứng viên nhận được thư mời thuộc 03 diện định cư khác nhau và được lựa chọn thông qua một đợt rút hồ sơ theo danh mục nghề nghiệp cụ thể. 

Đợt rút đầu tiên theo tiêu chí lựa chọn nghề nghiệp cụ thể chú trọng vào những hồ sơ ứng viên kê khai công việc hiện tại thuộc những ngành nghề đang cần rất cần nhân sự tại Tỉnh bang Manitoba. 18 Thư mời được cấp cho những ứng viên đã có kinh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc mã ngành nghề quốc gia như sau (National Occupation Classification-NOC): 

  • 72024 – Giám sát nhân viên vận hành phương tiện vận tải và các phương tiện giao thông đường bộ khác; và 
  • 73301 – Tài xế xe buýt, nhân viên vận hành tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông đường bộ khác. 

*Hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia là hệ thống của Canada nhằm phân loại và mô tả chi tiết những công việc khác nhau trong thị trường lao động bản địa. 

Đợt rút hồ sơ lần thứ 02 theo tiêu chí lựa chọn tổng hợp tất cả diện định cư đã gửi thư mời cho 242 ứng viên đủ điều kiện theo chương trình Lao động tay nghề đang làm việc tại Manitoba (bao gồm diện Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba và diện Doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp). Ứng viên cần đạt tối thiểu 836 điểm để được nhận thư mời. 

Đợt rút hồ sơ thứ 03 dành cho diện Giáo dục Quốc tế (International Education stream), đã gửi thư mời cho 76 ứng viên đủ điều kiện. Diện định cư Giáo dục Quốc tế gửi thư mời cho sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Manitoba và đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động ở Tỉnh bang. Diện định cư này bao gồm các chương trình phụ như Career Employement pathway, Graduate Intership pathway và International Student Entrepreneur pathway. 

Đợt rút cuối cùng dành cho diện Lao động Tay nghề nước ngoài, đã gửi thư mời cho 35 ứng viên với số điểm tối thiểu là 698. Diện Lao động Tay nghề nước ngoài cho phép những ứng viên đang sinh sống ở ngoài Canada mà đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc, để được Manitoba đề cử sang định cư và ổn định cuộc sống tại Tỉnh bang này. Diện định cư này bao gồm các chương trình như Manitoba Express Entry pathway và Human Capital pathway. 

Trong tổng số 371 ứng viên nhận được thư mời qua các đợt rút ở trên, 66 ứng viên đã có hồ sơ trong hệ thống Express Entry và đã được xác thực mã số tìm việc cho người lao động đang tìm việc tại Canada.

Theo IMM Canada

Tìm hiểu thêm: Canada công bố kết quả đề cử của 5 tỉnh bang từ 27/4 đến 03/5/2024

digital
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada