Free Porn

Điều kiện để sở hữu đồng thời Giấy phép học tập và Giấy phép lao động Canada

Một người nước ngoài sẽ có khả năng sở hữu đồng thời giấy phép học tập (Study permit) và giấy phép lao động (Work permit) cùng một lúc nếu họ đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Vì Work permit và Study permit có các tiêu chí và điều kiện khác nhau, công dân nước ngoài muốn sở hữu cả hai giấy phép cùng một lúc sẽ phải đáp ứng đủ các yêu cầu cho từng giấy phép riêng biệt. 

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ xin cả hai giấy phép cùng một lúc, đương đơn phải thuyết phục được viên chức di trú rằng mình có thể làm việc và học tập cùng một lúc. 

Theo Bộ Di trú Canada (IRCC), việc chứng minh này có thể được thực hiện bằng cách gửi kèm thư giải trình như một phần của hồ sơ (thư này nên được tải lên khi nộp hồ sơ trực tuyến, trong mục Thông tin khách hàng – Client information). Thư giải trình này, nhằm chứng minh cách thức mà đương đơn sẽ làm việc và học tập cùng lúc, phải cung cấp “chi tiết về cách đương đơn cân bằng lịch làm việc với việc học của mình”.

Khả năng sở hữu đồng thời Giấy phép học tập và Giấy phép lao động Canada

Một số thông tin quan trọng về việc sở hữu Giấy phép lao động và Giấy phép học tập

Mặc dù có thể nộp hồ sơ xin và có hai giấy phép cùng lúc, một số công dân nước ngoài có thể học tập tại Canada mà không cần Study permit trong khi vẫn có Work permit hợp lệ. 

Ngoài ra, việc có hai giấy phép cùng một lúc có thể có một số tác động quan trọng đến khả năng hội đủ điều kiện của đương đơn khi tham gia các chương trình khác, bao gồm chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post Graduate Work permit – PGWP). 

Người lao động nước ngoài có thể học tập mà không cần Study permit (Giấy phép học tập)

Cụ thể, một số người có Work permit ở Canada có thể đủ điều kiện học tập mà không cần Study permit nếu: 

  • Có Work permit hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày 07/6/ 2023. 
  • Đã được cấp thư ủy quyền làm việc (Work authorization letter*) để làm việc trong khi hồ sơ xin Work permit được xử lý vào hoặc trước ngày 07/6/ 2023. 

*IRCC lưu ý rằng thư này cũng có thể được sử dụng bởi các cá nhân đang chờ quyết định gia hạn Work permit. 

Ảnh hưởng đối với khả năng tham gia các diện chương trình khác 

Thường trú nhân (PR) 

Đối với những người muốn nộp hồ sơ xin PR ở Canada, IRCC lưu ý rằng “kinh nghiệm làm việc [có được] trong khi [có] Study permit không được tính vào tiêu chí về kinh nghiệm làm việc cho hầu hết các chương trình [PR].” 

Một trong những ngoại lệ của điều kiện nói trên là khả năng tham gia Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Worker Program – FSWP). Hầu hết các chương trình nhóm Express Entry không tính kinh nghiệm làm việc đạt được ở Canada, trong thời gian đương đơn là một sinh viên chính quy, vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)*. 

*Điểm CRS được sử dụng để xếp hạng các hồ sơ ứng viên Express Entry với nhau trước khi IRCC tổ chức các đợt rút thăm hồ sơ đủ điểm. 

Tuy nhiên, không giống như diện Lao động có kinh nghiệm ở Canada (Canadian Experience Class – CEC) và Nhóm thợ Lành nghề Liên bang (Federal Skilled Trades Program – FSTP), chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Worker Program – FSWP) có điều kiện cho phép đương đơn sử dụng kinh nghiệm làm việc ở Canada có được, trong thời gian sở hữu Study permit, để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và đủ điều kiện của chương trình. 

Điều quan trọng cần nhớ là điểm đủ điều kiện tối thiểu khác với điểm CRS. Mặc dù loại kinh nghiệm làm việc này có thể tăng điểm đủ điều kiện tối thiểu nhưng nó sẽ không giúp tăng điểm CRS. 

Để kinh nghiệm làm việc của ứng viên được tính vào yêu cầu tối thiểu của FSWP, công việc phải: 

  • Là công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian có nhận lương. 
  • Là công việc liên tục (không có khoảng trống việc làm) trong ít nhất một năm. 
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình. 

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) 

Sinh viên quốc tế dự định đăng ký PGWP sau khi học xong phải đảm bảo tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình PGWP trong khi có hai giấy phép cùng một lúc. 

Quan trọng nhất, người có giấy phép kép phải đảm bảo duy trì tư cách sinh viên toàn thời gian trong tất cả các học kỳ của chương trình học, ngay cả khi đang làm việc. 

Bước tiếp theo 

Quá trình cấp hai giấy phép cùng một lúc có thể phức tạp do các tiêu chí đủ điều kiện khác nhau cho cả hai loại giấy phép. Ngoài ra, việc viết một lá thư giải thích đủ sức thuyết phục cũng không dễ dàng, đây là chìa khóa để chứng minh với IRCC rằng ứng viên có thể vừa làm việc vừa học tập tại Canada. 

Đối với những người đang tìm kiếm sự trợ giúp và lời khuyên trước khi muốn xin hai giấy phép cùng một lúc, có thể tham khảo lời khuyên từ luật sư di trú. Cụ thể, luật sư di trú là những chuyên gia được cấp phép và quản lý để có thể giúp đỡ những người mới đến với nhiều nhiệm vụ liên quan đến giấy phép bao gồm: 

  • Giúp người mới hoàn thành hồ sơ đầy đủ và chính xác.
  • Liên lạc với chính phủ Canada thay mặt cho các ứng viên xin Study permit/Work permit.
  • Đảm bảo đương đơn tránh được những sai sót nghiêm trọng trong quá trình xin giấy phép.

Theo IMM Canada

Tìm hiểu thêm: Chương trình định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada): Tổng hợp các ngành nghề đang ưu tiên tuyển dụng

digital
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada