Top 25 nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada

Canada đã công bố Bảng xếp hạng mới về những nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà.

Top 25 thành phố tốt nhất để sinh sống ở Canada

Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng thuộc hai tỉnh bang Ontario và British Columbia (B.C). Đây là hai tỉnh bang lớn tập trung những thành phố nổi tiếng nhất của Canada là Vancouver ở B.C và Toronto ở Ontario.

Đây cũng là hai thành phố thuộc top đáng sống nhất thế giới. Ngoài ra, hai tỉnh bang này còn có cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada rất đông đảo. Vì vậy, Ontario và B.C thu hút rất nhiều người Việt Nam định cư Canada.

1. Tillsonburg, bang Ontario

 • Dân số: 17.184 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

2. Thác Niagara, bang Ontario

 • Dân số: 93.698 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 124 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 102.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

3. Sidney, bang B.C

 • Dân số: 12.690 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 17.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 10 người.

4. Central Saanich, bang B.C

 • Dân số: 19.237 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 71 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 15.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

5. Medicine Hat, bang Alta

 • Dân số: 67.079 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 133.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

6. Strathroy-Caradoc, bang Ontario

 • Dân số: 23.020 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 123 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 18 người.

7. Woodstock, bang Ontario

 • Dân số: 45.505 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 42.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

8. Langford, bang B.C.

 • Dân số: 40.860 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,2%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 55 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 23 người.

9. Regina, bang Saskatchewan

 • Dân số: 246.955 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 107 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 374.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 6 người.

10. Windsor, bang Ontario

 • Dân số: 230.007 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 139 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 419.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

11. Welland, bang Ontario

 • Dân số: 55.483 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 126 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 54.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 8 người.

12. Saskatoon, bang Saskatchewan

 • Dân số: 283.277 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 532.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

13. Brampton, bang Ontario

 • Dân số: 700.515 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 373.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

Đây là một trong những thành phố phát triển nhất Canada đang có nhiều chính sách thu hút người nước ngoài đến sinh sống ở Canada. 

14. Saint John, bang New Brunswick

 • Dân số: 71.790 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 75 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 131.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

15. Toronto, bang Ontario

 • Dân số: 3.042.042 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 3.237.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 9 người.

16. Charlottetown, bang Prince Edward Island (P.E.I)

 • Dân số: 40.971 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,4%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 112.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

17. Brooks, bang Alberta

 • Dân số: 16.390 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 115 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 21.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 4 người.

18. Cornwall, bang Ontario

 • Dân số: 47.693 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 80.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

19. Moncton, bang New Brunswick

 • Dân số: 78.900 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 99 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 197.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

20. Winnipeg, bang Manitoba

 • Dân số: 778.602 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 110 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 694.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

21. Edmonton, bang Alberta

 • Dân số: 1.061.793 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 88 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 902.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

22. Belleville, bang Ontario

 • Dân số: 55.209 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 92.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

23. St. Thomas, bang Ontario

 • Dân số: 42.208 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 128 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 53.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

24. Fredericton, bang New Brunswick

 • Dân số: 64.528 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 134.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

25. Halifax, bang Nova Scotia

 • Dân số: 443.976 người.
 • Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.
 • Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 78 ngày.
 • Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 437.
 • Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

Tìm hiểu thêm: Cuộc sống ở Canada – Đất nước đáng sống nhất 2022

Nếu quý anh/chị quan tâm đến chương trình định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng bấm vào đây, đội ngũ tư vấn IMM Canada hàng đầu trong lĩnh vực di trú sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh/chị.

Hoặc anh/chị có thể tự đánh giá hồ sơ trực tuyến miễn phí qua trang sau: https://canada.com.vn/danh-gia-ho-so/ 

IMMCa
Tư vấn định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada Các chương trình đề cử Tỉnh bang: Saskatchewan (SINP), British Columbia (BC PNP), Alberta (AINP), Manitoba (MPNP), Prince Edward Island (PEI PNP), Ontario (OINP), Nova Scotia (NSNP)

Bài viết Liên quan

spot_img

Bài Viết Mới Nhất

Du học

Thông tin Canada